Vervoer in America

Van deur tot deur
Vervoer in America bestaat uit Vraagafhankelijk Vervoer (VAV) van deur-tot-deur of deur-tot-OV-halte v.v. op basis van nabuurhulp. De vervoervrager betaalt een kleine vergoeding aan de werkgroep Vervoer in America als tegemoetkoming van noodzakelijke kosten. Vervoer in America is een onderdeel van het Wensbus project uitgevoerd door de Provincie Limburg in samenwerking met Veolia Transport en de Vereniging Kleine Kernen Limburg. Dit project is ondergebracht bij Vitaliteitscoöperatie America Left en heeft geen winstoogmerk.

Doel van Vervoer in America
Een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid, het bereikbaar houden van voorzieningen, het onderhouden van sociale contacten en de mobiliteit van inwoners van America die hierbij (tijdelijk) problemen ondervinden.

Voor wie is Vervoer in America bedoeld?
Inwoners van America die door omstandigheden, eventueel tijdelijk, minder mobiel zijn of moeilijkheden ondervinden bij de deelname aan bepaalde activiteiten in het dagelijks leven waarvoor zij vervoer nodig hebben. Denk hierbij aan dagopvang, recreatie, zoals kaartmiddag, creativiteitscursussen e.d.” Deze inwoners hebben niet de beschikking over een eigen vervoersmiddel. Mensen moeten zelfstandig kunnen in- en uitstappen. Mee vervoeren van hulpmiddelen, zoals rollators en krukken, is mogelijk. Lees ook de andere spelregels.

Tarieven per enkele rit
• De vergoeding t/m 9 km per enkele rit bedraagt € 1,50 per persoon.
• Van 10 t/m 19 km bedraagt de vergoeding € 2,50 per persoon.
• Boven 19 km (bijv. Ziekenhuis Venlo) is de vergoeding € 3,00 per persoon.
De begeleider mag gratis mee.

Betaling
De betaling aan de chauffeur vindt bij het einde van de rit ter plekke plaats (het liefst gepast).

Rit aanvragen
Inwoners van America kunnen een rit tot uiterlijk één werkdag van tevoren bestellen, door op maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur te bellen naar het telefoonnummer: 06-38294416

Reservering Duofiets America
Via hetzelfde telefoonnummer kunt u ook de elektrische Duofiets reserveren om lekker een rondje te gaan fietsen met iemand.

Meer informatie
Voor vragen of informatie over Vervoer in America kunt u contact opnemen met via 06-38294416 of per mail vervoer@inamerica.nl.